Modulaire re-integratiediensten

Wanneer uw klant met een ZW- of AG-uitkering nog teveel belemmeringen ondervindt om aan een ‘Werkfit’ traject te beginnen, biedt Radmer Arbeidsadvies 3 modulaire re-integratiediensten aan:

Participatie interventie

Dit traject is voor uw klant, die nog een aantal re-integratiestappen te zetten heeft, voordat een Werkfit traject aan de orde is.
Hier gaat het om het opbouwen van vertrouwen en de intrinsieke motivatie van de klant om in beweging te komen, het ondersteunen bij ervaren belemmeringen, het bieden van handvatten en concrete stappen om actiever te worden in zijn sociale contacten. Dit alles in een rustig tempo en met kleine stappen. Het doel is om een klant te laten participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door regelmatig contact met vrienden en familie of anderszins.
Duur: 5 maanden
Het resultaat van de Participatie Interventie is dat de klant deelneemt aan een (breder) sociaal netwerk en trede 2 van de participatieladder bereikt.

Bevorderen maatschappelijke deelname

In dit traject wordt uw klant gestimuleerd en ondersteund om meer zelfvertrouwen en weerbaarheid te krijgen, zodat hij invloed kan hebben op het veranderen van zijn  huidige situatie. Van belang hierbij is het stellen van de eigen grenzen en de belastbaarheid vergroten.
Gedurende dit traject wordt er samen met uw klant gezocht naar een regelmatige dagbesteding van één of meerdere dagdelen per week.
Uw klant wordt actiever, komt (weer) tussen de mensen en zal mogelijk ook het nut inzien om uiteindelijk weer aan het werk te kunnen gaan binnen zijn mogelijkheden ondanks de ervaren beperkingen.
Duur: 5 maanden
Het resultaat van Bevorderen Maatschappelijke Deelname is dat de klant deelneemt aan gestructureerde maatschappelijke activiteiten en trede 3 van de participatieladder bereikt.

Begeleiding tijdens scholing

Scholing kan voor uw klant noodzakelijk zijn om weer aan het werk te kunnen. Begeleiding en ondersteuning is hierin onontbeerlijk, omdat het vaak een tijd geleden is, dat een klant scholing heeft gevolgd.
Er wordt niet alleen gekeken naar de meest geschikte opleiding qua duur en richting conform de eisen van UWV, maar natuurlijk ook naar de motivatie voor een specifieke scholing. We bekijken samen met uw klant welke studievorm het beste past en ondersteunen bij het volgen van scholing om voortijdig uitval te voorkomen.
Duur: afhankelijk van de duur van de opleiding tot maximaal 1 jaar
Het resultaat van Begeleiding bij Scholing is dat de opleiding succesvol is afgerond óf dat er een duidelijk beeld is waarom iemand hier niet in slaagt. Na afronding van de opleiding kunnen we de begeleiding naar Werk oppakken.

Voordat wij één van deze trajecten starten, vindt er eerst een oriënterend eerste gesprek plaats.

Kennismaking en re-integratieplan

In dit eerste gesprek leert uw klant de re-integratiedeskundige van Radmer Arbeidsadvies kennen en andersom. We zetten de wensen en verwachtingen op een rij, bespreken de situatie van de klant en brengen de begeleiding globaal in kaart. Vervolgens stelt onze re-integratiedeskundige, op basis van de situatie van de klant en de bevindingen van UWV, een re-integratieplan op.

Het begeleidingstraject

Na goedkeuring van het re-integratieplan kan de daadwerkelijke begeleiding beginnen. De dienst ‘Modulaire re-integratiediensten’ richten we altijd op maat in en bestaat globaal uit de volgende onderdelen: participatie interventie, bevorderen maatschappelijke deelname en begeleiding tijdens scholing.
Deze onderdelen kunnen afzonderlijk maar ook opeenvolgend ingezet worden.

Waarom  ‘Modulaire dienstverlening’ bij Radmer Arbeidsadvies?

  • Radmer Arbeidsadvies biedt maatwerk. Wij kijken samen met uw klant in hoeverre hij in staat is om (actiever) te participeren in onze samenleving. Zodanig dat er een volgende stap gemaakt kan worden naar werk. Hiervoor kan het ‘Werkfit maken’ traject dan uitstekend voor gebruikt worden. Of het wordt na deze dienstverlening duidelijker dat uw klant mogelijk reeds maximaal belast is en niet in staat (meer) is om te werken
  • Radmer Arbeidsadvies heeft veel ervaring in de regio. Hierdoor weten we wat er van werknemers gevraagd wordt en kennen we de kansen voor uw klant
  • Er zijn nog meer redenen om te kiezen voor Radmer Arbeidsadvies

Meer informatie
Heeft u vragen over ons traject of onze werkwijze? We informeren en helpen u graag.