Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

Is er sprake van langdurige ziekte? Is het werk te zwaar geworden door lichamelijke of mentale beperkingen? Dit leidt tot onzekerheid over de toekomst. Zowel voor werknemer als werkgever. Tevens kunnen de kosten van langdurig ziekteverzuim hoog oplopen. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht zowel werknemers als werkgevers tot inspanningen om (hetzelfde of ander) werk te behouden. Radmer Arbeidsadvies kan u tijdens dit proces helpen met een arbeidsdeskundig onderzoek, waardoor u kosten en tijd bespaart.
 
Arbeidsdeskundig onderzoek
Wanneer u contact met Radmer Arbeidsadvies opneemt, maken wij samen met u een afspraak voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Een van onze arbeidsdeskundigen komt bij uw organisatie langs. Hij of zij heeft een gesprek met de werknemer, werkgever en/of de P&O-medewerker. We bespreken wat de inschattingen en verwachtingen wat betreft de zieke werknemer zijn. Om een goed beeld te krijgen, bekijkt onze arbeidsdeskundige de werkplek en uw organisatie.