Arbeidsdeskundige screening

Kiest uw organisatie ervoor zelf de regie te voeren over de verzuimbegeleiding, maar vraagt u zich af of u voldoende grip heeft op het verzuim? Wilt u voorkomen dat verzuimdossiers incompleet zijn of dat kortdurend verzuim onnodig resulteert in langdurig verzuim? Verlangt u bij (het vermoeden van) langdurig verzuim een grotere invloed op de te nemen re-integratiestappen?

Radmer Arbeidsadvies kan u hierbij helpen door de dossiers van werknemers die 20 weken verzuimen, arbeidsdeskundig te screenen. De ervaring leert namelijk dat 61,6% van de werknemers die 26 weken ziek zijn, ten minste 46 weken zullen verzuimen. Wanneer met 20 weken in beeld wordt gebracht wat de stand van zaken is, vindt er een voorselectie plaats waarin het herstelpad kan worden gekozen dat aansluit bij de situatie van de werknemer. Op die manier maximaliseert u uw invloed op dit verzuim en start u eerder met de benodigde re-integratiestappen.

Onze arbeidsdeskundigen beoordelen in de screening van een verzuimdossier het volgende:

  • Is er sprake van frequent verzuim?
  • Is er eerder langdurig verzuimd?
  • Voldoet het dossier aan de wettelijke verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter?
  • Kan de betrokken werknemer binnen afzienbare tijd hervatten in eigen werk en is hiervoor een concreet plan gemaakt?
  • Hoe wordt de eventuele belastbaarheid vertaald naar belasting? Met andere woorden: hoe kan werk worden ingezet als onderdeel van het herstelproces?
  • Zijn de juiste interventies ingezet?

Na de screening ontvangt u binnen een week een korte rapportage met heldere, concrete adviezen. Wij benoemen hierin ook of een arbeidsdeskundig onderzoek aan de orde is. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen u en uw werknemer de verzuimbegeleiding tijdig adequaat vormgeven en het juiste re-integratiedoel nastreven.

MEER WETEN OVER ARBEIDSDESKUNDIGE SCREENING?

Heeft u vragen? Of wilt u een vrijblijvend een afspraak maken om uw mogelijkheden te bespreken? U kunt ons bellen op 0314-381382 of mailen naar arbeidsadvies@radmergroep.nl We helpen u graag.