Wat is een WIA-uitkering?

Een WIA-uitkering is een uitkering van UWV voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers, die langer dan twee jaar ziek zijn. De WIA bestaat uit twee regelingen: WGA en IVA.

WGA-uitkering

WGA staat voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Deze uitkering is er voor mensen die langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt zijn, maar die (in de toekomst) nog wel (gedeeltelijk) kunnen werken. Zo kan het bijvoorbeeld dat een werknemer eerst 40 uur per week werkte, maar door ziekte kan hij of zij nog maar 20 uur per week werken. Het inkomensverlies kan dan gedeeltelijk worden gecompenseerd door een WGA-uitkering.

IVA-uitkering

IVA staat voor inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. Deze uitkering is er voor mensen die niet of nauwelijks kunnen werken en waarbij er een zeer kleine kans is op herstel.

WIA-uitkering aanvragen

U kunt een WIA-uitkering aanvragen via de website van UWV. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u anderhalf jaar ziek bent, kunt u een WIA-aanvraag doen. Het is verstandig om dit op tijd te doen, zodat alles goed is geregeld als u twee jaar ziek bent. Als u twee jaar ziek bent, stopt namelijk de loonbetalingsverplichting van uw werkgever of uw WW-uitkering van UWV. Na deze periode krijgt u mogelijk een WIA-uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw restverdiencapaciteit.

Meer informatie

Het aanvragen van een WIA-uitkering en alles wat u daarbij moet regelen kan ingewikkeld zijn. Ook moet u en uw werkgever vóór de aanvraag al re-integratie inspanningen hebben verricht. Wilt u hier meer over weten? We helpen u graag.