Kwaliteitsbeleid


Blik op werk keurmerk
Blik op werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut. Het is een stichting zonder winstoogmerk. Ze ontwikkelen een keurmerk en kennen deze toe aan organisaties die kwaliteit leveren op het gebied van arbeidsparticipatie. Alleen organisaties die aan de richtlijnen van het keurmerk voldoen, krijgen deze. Radmer Arbeidsadvies is er trots op dat we ook dit jaar weer het keurmerk hebben gekregen.

Certificaat voor arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundigen van Radmer Arbeidsadvies hebben het certificaat voor arbeidsdeskundigen. De certificeringsorganisatie toetst arbeidsdeskundigen op hun opleiding, ervaring, competenties en kwaliteiten.

Stichting Register Arbeidsdeskundigen
De arbeidsdeskundigen van Radmer Arbeidsadvies zijn opgenomen in het register van arbeidsdeskundigen. De achterliggende stichting bewaakt en bevordert de kwaliteit, integriteit, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en objectiviteit van arbeidsdeskundigen.

Icares
Radmer Arbeidsadvies maakt gebruik van instrumenten van Icares, zoals de studiekeuze en beroepentests. Hiermee is de kwaliteit van deze tests gewaarborgd.

Beroepsvereniging jobcoaches
Radmer Arbeidsadvies is aangesloten bij de beroepsvereniging jobcoaches. De belangrijkste pijler van de beroepsvereniging was het opzetten van een register van jobcoaches. Om hierin te worden opgenomen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Radmer Arbeidsadvies voldoet hieraan.

Europees sociaal fonds
Het Europees sociaal fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Radmer Arbeidsadvies krijgt ondersteuning vanuit dit fonds voor onze jobcoach-trajecten.