Loonwaardemeting

Wat kan iemand aan, hoe groot is zijn verwerkingsvermogen, wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Maar ook: hoe zwaar is het werk eigenlijk? Kunnen taken en functies wellicht aangepast worden als iemand arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is? En wat zijn dan consequenties voor contract of uitkering?

In onze maatschappij heeft iedereen het recht en de plicht om naar vermogen te werken. Als mensen te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidshandicap is vaak wel extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. Arbeidsdeskundigen vervullen een sleutelrol bij het vinden van antwoorden op deze vragen en daar willen wij graag onze bijdrage aan leveren.

Een passende en duurzame plek
Als arbeidsdeskundigen vinden wij het belangrijk dat de medewerker een passende- en als het kan een duurzame werkplek heeft. Met passend bedoelen we een plek die aansluit op het werkniveau, de interesses en de belastbaarheid van de werknemer. Maar ook of de werknemer de juiste begeleiding krijgt en zich prettig voelt op de werkplek. Daarnaast is het van belang dat de werknemer daarmee voldoende inkomen kan genereren om zoveel als mogelijk in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Wij adviseren zowel werkgevers als de werknemers hierover.

Loonwaarde
Een loonwaardemeting is een onderzoek op de werkplek waarbij de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking wordt gemeten en vastgesteld. De definitie van ‘loonwaarde’: het percentage dat iemand met een arbeidsbeperking per gewerkt uur kan verdienen in vergelijking met een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring. Het percentage bepaalt hoeveel loonkostensubsidie de werkgever als compensatie voor het verlies aan productiviteit van de gemeente kan krijgen.

Onze werkwijze
Voor de bepaling van de loonwaarde en de hoogte van de loonkostensubsidie kan in principe worden volstaan met de kale cijfers die uit de loonwaardemeting van de gebruikte methodiek komen.
Wij vinden dat niet voldoende, wij vinden dat het uitvoeren van een loonwaardemeting arbeidsdeskundig werk is. Want arbeidsdeskundigen zijn specialisten in mens, werk en inkomen.
Wij wegen belasting en belastbaarheid van de mensen in werk, kennen het functioneren van individuele mensen in een beroep en hebben zicht op beperkingen en stagnatiefenomenen. Tegelijkertijd weten wij welke eisen taken en functies aan mensen stellen, wat de gevolgen zijn voor salaris of uitkering als iemands verdiencapaciteit (tijdelijk) minder is.

Meer weten over loonwaardemetingen?
Heeft u vragen over loonwaardemetingen? U kunt ons bellen op 0314-381382 of mailen naar arbeidsadvies@radmergroep.nl. We helpen u graag.