Aandacht voor klanttevredenheid

Yanouque Brouwer Nieuws

We vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn met onze dienstverlening. De betrouwbaarheid en kwaliteit ervan willen we borgen. Daarom laten we jaarlijks onderzoek doen naar onze klanttevredenheid.  Zo houden we onze dienstverlening optimaal en kunnen we werken aan eventuele verbeterpunten.   

Office manager Anne Marie Smeitink over het klanttevredenheidsonderzoek: “Het gemiddelde tevredenheidscijfer van onze klanten is een 8. Wij scoren daarmee zowel met het cijfers van werknemers als de werkgevers (/opdrachtgevers) ruim boven het landelijk gemiddelde. De werknemers waarderen met name de snelheid van kennismaking, onze aandacht voor de opdracht, de duidelijkheid die we geven en de houding van onze medewerkers. Bij werkgevers scoren we een 8. Zij waarderen met name onze deskundigheid, klantgerichtheid en de bekwaamheid van de betrokken medewerkers.”

Keurmerk
Dankzij deze waardering krijgen we ook dit jaar weer het Blik op werk-keurmerk. Het keurmerk wordt toegekend aan organisaties die kwaliteit leveren op het gebied van arbeidsparticipatie. Alleen organisaties die aan de richtlijnen van het keurmerk voldoen, krijgen deze. Radmer Arbeidsadvies is er trots op dat we ook dit jaar weer het keurmerk hebben gekregen.