“De eerste keer dat ik hier binnenstapte voelde meteen goed”

Yanouque Brouwer Nieuws

In maart 2019 startte Frank ter Hedde bij Radmer Arbeidsadvies.
Hij vertelt over zijn ervaringen en indrukken tijdens zijn eerste maanden.

Hoe zijn je eerste maanden bij Radmer Arbeidsadvies bevallen?
“De eerste keer dat ik bij Radmer binnenstapte, voor het sollicitatiegesprek, voelde meteen goed. De sfeer is gemoedelijk, de mensen (nu mijn collega’s) vriendelijk en oprecht. Dat goede gevoel heb ik nog steeds. Als arbeidsdeskundige ben je vaak solistisch aan het werk, iets wat goed bij mij past. Ik werk vanuit huis en zie mijn collega’s niet dagelijks, maar als ik wil overleggen of een casus wil bespreken hebben we telefonisch of per mail contact. Om de week hebben we werkoverleg en daar bespreken we nieuwe ontwikkelingen en casussen. Het inwerken ging op een natuurlijke manier over van meelopen naar zelf doen. Je wordt op een gegeven moment in het diepe gegooid maar weet dat je op je collega’s kunt terugvallen. Dat gevoel is er nu nog steeds en dat bevalt mij wel.”

Wat heb je zoal gedaan?
“De eerste weken ben ik vooral mee geweest met collega’s om te zien wat ze doen, en hoe ze het aanpakken. Hierdoor heb ik op een leuke en snelle manier mijn collega’s, de processen en de systemen leren kennen. Als bureau voor arbeidsadvies wil Radmer zijn klanten bij alle arbeidsgerelateerde zaken van dienst kunnen zijn. Als arbeidsdeskundige word ik daarom ingezet bij arbeidsdeskundig- onderzoek en advies, re-integratie, outplacement en loonwaardemetingen.”

Wat spreekt je het meest aan in je werkzaamheden voor Radmer Arbeidsadvies?
“Ik was op zoek naar een klein tot middelgroot bedrijf waar ik me vooral met arbeidsdeskundig werk kon bezighouden en niet zozeer met alle randzaken er omheen. Bij Radmer hebben we een prima backoffice, die ons veel werk uit handen neemt, en dat is wat ik zocht. Verder vind ik de vrijheid erg fijn. Over het algemeen beheer ik mijn eigen agenda en kan ik mijn eigen dagen indelen. Wat mij ook aanspreekt is dat we bij Radmer voor kwaliteit gaan (boven kwantiteit). We controleren elkaars rapporten, bespreken bij twijfel een casus met collega’s en na afronding van een traject bieden we altijd nazorg. We zijn er voor onze klanten.

Ik zie regelmatig medewerkers, die door ziekte zijn uitgevallen en zich eigenlijk geen raad meer weten. Door hun situatie uit het ‘medische’ te halen en uit te gaan van mogelijkheden krijgen ze vaak weer uitzicht en verandert hun toekomstperspectief. Als ze in staat zijn de re-integratie daarna vol energie en enthousiasme op te pakken is dat ook voor mij een positieve ervaring.”

Naast re-integratiebegeleiding en arbeidsdeskundige onderzoeken houd je je bezig met loonwaardemetingen, kun je hier iets over vertellen?
“In Nederland is er een doelgroepregister. In het doelgroepregister staan in het algemeen mensen waarvan de overheid aanneemt dat zij een steuntje in de rug nodig hebben om een baan te vinden. Door hun beperkingen zijn ze waarschijnlijk niet in staat om zonder voorziening zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. De gemeente ondersteunt deze mensen op een werkplek vanuit de Participatiewet met loonkostensubsidie en de no-riskpolis (voor werkgever een soort verzekering bij ziekte van de medewerker). UWV doet hetzelfde voor medewerkers die vanuit de WAJONG in het doelgroepregister staan, maar dan heet het loondispensatie. Om de hoogte van de loonkostensubsidie (of dispensatie) vast te stellen wordt er een loonwaardemeting ingezet. In ons geval voeren we loonwaardemetingen uit in opdracht van gemeentes. Hiervoor gebruiken we een door de overheid gevalideerd systeem. Mijn collega en ik zijn opgeleid en gecertificeerd om dit systeem te gebruiken.”

Hoe gaat een loonwaardemeting in z’n werk?
“Tijdens de loonwaardemeting onderzoek ik de prestatie van de medewerker. Ik zet zijn of haar prestatie af tegen die van een reguliere collega. De items die benoemd worden en bepalend zijn voor de loonwaarde van de medewerker zijn tempo, kwaliteit en inzetbaarheid. Door gesprekken met de werkgever en de medewerker en een bezoek op de werkplek bepaal ik uiteindelijk de loonwaarde van de medewerker. Als arbeidsdeskundige kijk ik daarnaast of er sprake is van een passende functie (belasting-belastbaarheid) en kijk ik of er sprake is (of kan komen) van een duurzame werkplek. Dit alles wordt in een rapport uitgewerkt, waarbij tevens de berekening van de toe te kennen loonkostensubsidie wordt getoond.”

Frank ter Hedde