Geregistreerde arbeidsdeskundigen

Yanouque Brouwer Nieuws

Voor de beroepsgroep en elke individuele arbeidsdeskundige geldt dat op basis van kennis en kunde invulling wordt gegeven aan advisering binnen het domein arbeid. Om onze functie als arbeidsdeskundige objectief uit te kunnen voeren zijn we bij Radmer Arbeidsadvies allemaal geregistreerd.

Registratie bij SRA
Alle arbeidsdeskundigen van Radmer Arbeidsadvies zijn geregistreerd bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). De SRA houdt toezicht op de beroepsuitoefening, behandelt klachten en neemt, indien nodig, corrigerende maatregelen. Registratie bij de SRA maakt duidelijk dat wij binnen onze beroepsuitoefening openstaan voor het laten toetsen van ons handelen in houding en gedrag, volgens de door het SRA opgestelde gedragscode.

Onderlinge Toetsing
Een professionele houding brengt met zich mee dat wij als professionals ons bewust zijn van deze houding en over voldoende zelfkennis en vakkennis beschikken. Naast toetsing door de SRA moeten we dan ook zelf de kwaliteit bewaken en ons daar tevens op laten toetsen door collega-professionals. Dit doen we door middel van een periodiek overleg met collega-arbeidsdeskundigen. Dit is een gestructureerd overleg met elke keer een arbeidsdeskundig onderwerp en een casusbespreking op de agenda.

Beroepsnorm
Naast toetsing hanteren we de beroepsnorm van en voor de arbeidsdeskundigen om onze functie zo goed mogelijk uit te voeren. Het omvat de door de beroepsgroep gewenste kennis, kunde, houding en gedrag waaraan een professionele arbeidsdeskundige voldoet om het beroep van arbeidsdeskundige te kunnen en blijven uitvoeren.