Interview Henry Massop

Dion Nieuws

“Ik zie mezelf als een soort hulpverlener en dat past mij als een jas”
Eind 2020 is Henry Massop gestart als re-integratiedeskundige bij Radmer Arbeidsadvies. Hij vertelt over zijn motivatie en ervaringen tot nu toe.

Kun je iets vertellen over je werkverleden?
“Na mijn studie aan de Koninklijke Militaire Academie ben ik ruim 7 jaar werkzaam geweest als officier bij de Landmacht. In mijn rol als leidinggevende daar kwam ik in aanraking met het HR-gedeelte van leiding geven. Toen ik besloot om Defensie te verlaten, ben ik al vrij snel in het HR-vak terecht gekomen. In die sector ben ik in diverse functies werkzaam geweest: werving & selectie, re-integratie, HR-manager, loopbaan- en opleidingsadviseur.”

Waarom ben je dit werk gaan doen?
“In mijn functie als re-integratiedeskundige komen veel aspecten waar ik in mijn vorige functies in meer of mindere mate mee te maken heb gehad en ervaring mee op heb gedaan, terug. Bemiddeling, de regierol voor de klant, een soort spin in het web zijn. Je helpt mensen naar werk maar daar komt veel meer bij kijken. Je hebt te maken met inkomen, wet- en regelgeving, een stukje bemiddeling, soms een opleidingsvraag, subsidies.

Ik merk dat ik die diversiteit heel erg leuk vind en er veel energie uit haal. Omdat je voor de
mensen waar je mee werkt echt een toegevoegde waarde hebt. Het is vaak best een ingrijpend verhaal dat iemand heeft, met op heel veel vlakken gevolgen. Eigenlijk zie ik mezelf als een soort hulpverlener en dat past mij als een jas.”
 
Je bent ook loonwaardedeskundige, kun je daar iets over vertellen?
“Sinds vorig jaar doe ik ook loonwaarde metingen. Dit houdt in dat ik kijk naar de ‘norm’ van een arbeidsprestatie bij een bepaalde functie en dit vergelijk met de arbeidsprestatie van een kandidaat met een arbeidsbeperking. De loonwaarde is het percentage dat iemand met een arbeidsbeperking kan verdienen in vergelijking met een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring. Dit percentage bepaalt hoeveel loonkostensubsidie een werkgever als compensatie voor het verlies aan productiviteit van de gemeente kan krijgen. Om dit te achterhalen doe ik onderzoek waarbij ik in gesprek ga met zowel de werkgever als de werknemer over het werk en vervolgens een rapportage maak van mijn bevindingen. Dit vind ik om meerdere redenen leuk. Het heeft heel duidelijk een kop en een staart en je
komt bij verschillende bedrijven over de vloer en krijgt daar letterlijk een kijkje in de keuken. Ook vind ik het wel uitdagend om het gesprek met een werkgever aan te gaan en echt door te vragen om tot een goed beeld te komen.”

Je werkt nu zo’n 1,5 jaar bij Radmer. Hoe bevalt het? 
“Los van de inhoud vind ik de autonomie en het vertrouwen dat ik krijg heel prettig. Op inhoud krijg ik veel collegiale ondersteuning en ik heb daarnaast een grote mate van vrijheid. Ik voel me echt op m’n plek hier. Ik ga elke dag met veel plezier naar m’n werk.”