Radmer VerzuimStrategie

Wilt u het verzuimmanagement graag zorgeloos uitbesteden maar bent u ook op zoek naar een adequate sparringpartner die verder kijkt dan de symptomen van verzuim? Vraagt u zich af welke factoren van invloed zijn op uw verzuimpercentage en hoe u het verzuim permanent kunt beheersen? Wij bewaken alle processen, maar formuleren ook een visie, een strategie.

Verzuim is te benaderen als gedrag dat voor een groot deel (preventief) beïnvloed kan worden. De afweging om al dan niet te verzuimen, blijkt naast de aard van de klacht, in belangrijke mate te worden bepaald door factoren als de sociale omgeving en de werkbelasting. Of het nu gaat om de arbeidsinhoud, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden of de arbeidsvoorwaarden, wij hebben de expertise in huis om de balans tussen belastbaarheid en (werk)belasting te optimaliseren of terug te brengen en het verzuimgedrag op gunstige wijze te beïnvloeden.

Langetermijnplan
Wij adviseren en ondersteunen u uiteraard bij het voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter en de Arbowet. Maar daar blijft het dus niet bij: we denken vooruit. Met behulp van onder meer uw verzuimgegevens stellen we een langetermijnplan op om het verzuim (verder) terug te dringen. We spelen daarbij in op toekomstige wet- en regelgeving en signaleren trends in het verzuimlandschap. Wij missen in onze aanpak geen enkele re-integratiekans en helpen u niet reactief maar áctief op te treden bij verzuim(preventie). U behoudt de regie en maakt uiteindelijk het beleid, maar niet zonder bijgestaan te worden door onze deskundigen.

Radmer VerzuimStrategie
In onze strategie zijn onze specialisten op het gebied van mens, werk en inkomen vrij in te zetten. Door tijdig betrokken te worden en nauw samen te werken met bedrijfsartsen, is al in een vroeg stadium van het verzuim een belastbaarheidsprofiel bij ons bekend. Hierdoor vindt er geen onnodige medicalisering plaats, maar ligt de focus vooral op de arbeidsmogelijkheden. Wanneer verzuim wat langer duurt dan enkele weken draagt een vlotte vertaling van belastbaarheid (het medisch dossier) naar belasting (werk) onmiskenbaar bij aan het herstel van uw werknemer. En dit is essentieel, want onze ervaring bij grotere werkgevers leert dat 66% van de werknemers die 26 weken ziek zijn, ten minste 46 weken zullen verzuimen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat preventieve of vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige voor werkgevers leidt tot minder verzuim en lagere kosten voor vervanging, minder conflicten met werknemers en het eerder inzetten van passende interventies of aanpassen van werkzaamheden. Voor werknemers gaat het onder andere om effecten zoals minder instroom in de WIA, meer welzijn, het tijdig kunnen accepteren dat werkzaamheden aangepast moeten worden en activatie om terug te keren naar werk, zo blijkt uit het onderzoek ‘Preventief en vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen’. Het vroegtijdig inzetten van de arbeidsdeskundige geeft de juiste expertise, de nodige aandacht en leidt tot de beste, blijvende oplossing voor u en uw werknemer.

Bent u benieuwd hoe wij dat doen? Neem dan contact met ons op.

Radmer VerzuimStrategie kenmerkt zich verder als volgt:

  • Het betreft een dienstverlening voor werkgevers met meer dan 25 werknemers. Dit pakket heeft een vast aansluittarief per werknemer per jaar, waarvoor wij een aantal zaken voor u regelen. U heeft dan de beschikking over Verzuimsignaal, het systeem waarmee wij het verzuim met u gaan beheersen. Daarnaast zijn er eenduidige prijzen per gekozen verrichting.
  • Bij specifieke wensen is het mogelijk om geheel op maat een pakket voor uw organisatie samen te stellen.
  • Wij zijn actief in de Stedendriehoek (Zutphen, Deventer, Apeldoorn), Nijmegen, Arnhem en Doetinchem. Hierdoor hebben we korte lijnen met veel grote werkgevers en gemeenten, maar bovenal: kennis van uw organisatie.
  • Onze strategie complementeert uw HR-beleid en sluit aan bij toepassing van de maatwerkregeling zoals deze in de Arbowet vermeld staat
  • Wij kennen geen lange wachttijden, vinden korte lijnen en persoonlijk contact van groot belang, zijn flexibel inzetbaar, geven directe terugkoppelingen, kortom: bouwen een goede relatie met u op die essentieel is voor het bepalen van de juiste strategie.

Bent u geïnteresseerd in Radmer VerzuimStrategie?
Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden.


De onderzoeken waar we naar verwijzen vindt u hier:

Relou, C. & Van Asselt, M. (2020). Preventieve en vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen. Onderzoek naar de mogelijkheden en effecten. Impact Centre van de Erasmus Universiteit, in opdracht van het AKC. https://elabo.nl/app/uploads/2020/06/Preventieve-en-vroegtijdige-inzet-van-arbeidsdeskundigen.pdf

Hulleman, J. & Brinkman, M. (2016). Tijdig Arbeidsdeskundige inzet spaart geld! Tijdstip uitvoering Arbeidsdeskundige onderzoek in relatie tot daling van het Arbeidsongeschiktheidspercentage (AO%). Elabo. https://adoc.pub/analyse-tijdstip-uitvoering-arbeidsdeskundige-onderzoek-in-r.html