Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

Is er sprake van langdurige ziekte? Is het werk te zwaar geworden door lichamelijke of mentale beperkingen? Dit leidt tot onzekerheid over de toekomst. Zowel voor werknemer als werkgever. Tevens kunnen de kosten van langdurig ziekteverzuim hoog oplopen. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht zowel werknemers als werkgevers tot inspanningen om (hetzelfde of ander) werk te behouden. Radmer Arbeidsadvies kan u tijdens dit proces helpen met een arbeidsdeskundig onderzoek, waardoor u kosten en tijd bespaart.

Arbeidsdeskundig onderzoek
Wanneer u contact met Radmer Arbeidsadvies opneemt, maken wij samen met u een afspraak voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Een van onze arbeidsdeskundigen komt bij uw organisatie langs. Hij of zij heeft een gesprek met de werknemer, werkgever en/of de P&O-medewerker. We bespreken wat de inschattingen en verwachtingen wat betreft de zieke werknemer zijn. Om een goed beeld te krijgen, bekijkt onze arbeidsdeskundige de werkplek en uw organisatie.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in:

  • Welke beperkingen zorgen ervoor dat de werknemer het werk niet goed meer kan doen?
  • Is er, rekening houdend met de beperkingen van de werknemer, een mogelijkheid om het eigen werk aan te passen, waardoor er een goede en blijvende oplossing ontstaat?
  • Welke mogelijkheden zijn er eventueel in andere werkzaamheden binnen uw organisatie?
  • Is het wellicht beter om de werknemer te plaatsen bij een andere werkgever? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er hiervoor in de regio?
  • Welke regelingen kunnen van toepassing zijn in uw situatie?

Arbeidsdeskundig advies
Wanneer de arbeidsdeskundige een helder beeld heeft van de situatie, geeft hij of zij een advies. De oplossingen kunnen binnen uw organisatie (re-integratie 1e spoor) of buiten uw organisatie (re-integratie 2e spoor) zijn. Ook zou het kunnen dat de klachten zo ernstig zijn, dat de werknemer niet meer kan werken. Onze arbeidsdeskundige adviseert dan welke stappen werkgever en werknemer moeten doorlopen om een uitkering aan te vragen. Zo kunt u hoge kosten (bijvoorbeeld een loonsanctie) besparen.

Begeleiding
Het arbeidsdeskundig advies geeft duidelijkheid over de toekomst van de werksituatie van de werknemer. Na het advies blijft Radmer Arbeidsadvies  begeleiden als dat nodig is.
Bijvoorbeeld met het aanpassen van de werkplek of het zoeken naar een andere baan.

Waarom arbeidsdeskundig advies?

  • U krijgt duidelijkheid over de toekomst qua werk
  • U voorkomt een loonsanctie van UWV
  • U vergroot de kans dat uw werknemer op re-integratie
  • U krijgt persoonlijke begeleiding
  • Onze arbeidsdeskundigen hebben veel ervaring met aanpassingen van werkplekken en werksituaties, sociale wetgeving, arbeidsrecht, arbeidsmarkt en scholingsmogelijkheden

Er zijn een aantal redenen waarom u goed voor Radmer Arbeidsadvies kan kiezen als u arbeidsdeskundig advies nodig heeft.

Meer weten?
Heeft u vragen over ons arbeidsdeskundig advies? We helpen u graag. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0314-381382 of mailen naar arbeidsadvies@radmergroep.nl.