Bemiddeling bij conflicten / Mediation

Een conflict op de werkvloer gaat vaak samen met ziekte van de werknemer. Zo kan een conflict ervoor zorgen dat uw werknemer zich ziek meldt. Maar het kan ook andersom zo zijn: een situatie waarbij een werknemer langdurig ziek is leidt regelmatig tot een conflict. Als een conflict zo hoog is opgelopen dat de situatie onwerkbaar is geworden, dan kan bemiddeling helpen. Heeft u een conflict met een (langdurig) zieke werknemer? Of meldt uw werknemer zich ziek uit protest? Radmer Arbeidsadvies is gespecialiseerd in het bemiddelen bij conflicten waarbij (langdurige) ziekte aan de orde is. 

Signalen
De arbeidsrelatie is misschien wel de meest intensieve relatie na de liefdesrelatie. Een zakelijk conflict blijkt soms toch persoonlijker in te grijpen dan gedacht en kan daardoor sneller escaleren, vaak met een ziekmelding tot gevolg. De meeste organisaties willen niet dat het conflict naar buiten komt. Er is sprake van een conflict zodra één van de partijen het als zodanig ervaart. Het conflict is vaak nog verborgen voor de buitenwereld. Het kan lastig zijn om signalen op te pikken, maar niet onmogelijk:

 1. Ga na of er een verandering is in het contact tussen jezelf en een medewerker of tussen medewerkers onderling. 
 2. Wees waakzaam voor geroddel! Roddel is de bottleneck voor een gezonde samenwerking.
 3. Wees alert op geklaag! Klagen heeft een functie voor betreffende persoon.

Fase van conflict
De fase waarin een conflict zich bevindt bepaalt welke aanpak het beste werkt om tot een oplossing te komen. Hoe sneller, hoe beter.  

 • Sluimerend conflict: werknemers kunnen aanvaringen hebben, maar het gaat dan vaak nog om inhoudelijke zaken en standpunten. In deze fase is gespreksvoering door de organisatie of met behulp van conflictbemiddeling van Radmer Arbeidsadvies aan te raden
 • De verharding: de standpunten en de houding verharden, de oplossingsgerichtheid is ver te zoeken. Mediation van Radmer-Arbeidsadvies is in deze fase aan te raden.
 • Escalatie: niemand houdt nog rekening met elkaar. De partijen zijn ervan overtuigd dat hun eigen idee het enige juiste is. In deze fase is Mediation van Radmer- Arbeidsadvies aan te raden.
 • Alles of niets: partijen willen alleen maar winnen, niemand zoekt naar een oplossing, er is geen compromis of middenweg meer mogelijk. Conflicten in deze fase eindigen vaak met een gang naar de rechter. Een goedkopere oplossing kan zijn: Exit Mediation.

 

 

 

 

 

 

 


Waarom bemiddeling bij een conflict?
U wilt het conflict zo snel mogelijk oplossen. Bemiddeling is hierbij een effectieve en relatief goedkope manier voor. U bespaart kosten door niet in juridische procedures terecht te komen. U en uw werknemer worden gehoord door een onafhankelijke derde partij; dit helpt om het conflict op te lossen. Wanneer ontslag of outplacement van de werknemer aan de orde is, kan Radmer Arbeidsadvies hierbij helpen.

Mediation
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijk bemiddelaar met de conflict-partijen op zoek gaat naar een oplossing. De mediator heeft als taak om de partijen tot een weloverwogen oplossing te laten komen. Als er overeenstemming wordt bereikt worden de afspraken vastgelegd in een eindovereenkomst die door alle partijen wordt ondertekend. Uiteraard is onze mediator MFN geaccrediteerd. Dit betekent dat zij haar kennis up to date houdt en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Exit-mediation
Exit-mediation wordt ingezet wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is. Deze vorm van Mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Exit-mediation voorkomt tijdrovende en kostbare ontslagprocedures bij de kantonrechter waarbij de uitkomst onvoorspelbaar is. De afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

De voordelen van Mediation:

 • Mediation is veelal sneller en goedkoper dan procederen
 • beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst. In het geval van een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst
 • met Mediation kunnen beide partijen (werkgever en werknemer) de opgebouwde relatie goed afsluiten of in sommige gevallen in stand houden. Dit is bijvoorbeeld essentieel wanneer de partijen hun arbeidsrelatie in de toekomst willen voortzetten
 • Mediation kan communicatieproblemen oplossen door samen tot afspraken te komen

Meer weten?
Heeft u vragen over onze bemiddeling bij conflicten? We helpen u graag. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0314-381382 of mailen naar info@radmer-arbeidsadvies.nl.