Re-integratie 2e spoor

Is een van uw medewerkers langdurig ziek? Heeft hij of zij zich ziekgemeld en is al langere tijd niet meer in staat om te werken? De Wet Verbetering Poortwachter verplicht dan zowel werknemers als werkgevers om er alles aan te doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Radmer Arbeidsadvies kan u hierbij helpen. In sommige gevallen kan uw werknemer weer binnen uw organisatie aan de slag. Dit kan in de eigen functie zijn, maar wellicht zijn er ook andere mogelijkheden binnen uw bedrijf. Dit wordt re-integratie 1e spoor genoemd. Het zou ook kunnen dat uw werknemer niet meer terug kan keren binnen uw organisatie. In dat geval kan met een re-integratie 2e spoor traject de werknemer begeleid worden naar werk bij een andere organisatie. Langdurig zieke werknemer Als een werknemer zich heeft ziekgemeld en al een langere tijd niet kan werken, is het tijd om actie te ondernemen. Een eerste stap naar herstel is een onderzoek van de bedrijfsarts. Hij of zij kijkt naar de lichamelijke en geestelijke conditie van uw werknemer. Daarna moet de koppeling worden gemaakt met de mogelijkheden qua werk dat zou passen bij uw werknemer. Dit kan Radmer Arbeidsadvies doen met een arbeidsdeskundig onderzoek en advies. Re-integratie bij een andere organisatie Als uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat uw werknemer te veel beperkingen heeft om te blijven werken binnen uw organisatie, moet er verder worden gekeken. Wellicht dat uw werknemer wel goed zou passen bij functies van andere organisaties. Een ervaren adviseur van Radmer Arbeidsadvies helpt u en uw werknemer hierbij. Er zijn een aantal beperkingen, maar we kijken hierbij juist naar wat uw werknemer wél kan. Samen met u, uw werknemer en de bedrijfsarts maakt onze adviseur een re-integratieplan. Zo krijgen u en uw werknemer duidelijkheid over de toekomst en het vinden van geschikt werk. Loonsanctie voorkomen De Wet Verbetering Poortwachter verplicht alle werkgevers om twee jaar lang minimaal 70% van het loon van de werknemer te betalen als hij of zij ziek wordt. Wanneer uw werknemer weer aan het werk gaat, binnen of buiten uw organisatie, krijgt hij of zij weer een normaal loon. Wanneer uw werknemer echter niet meer aan het werk komt na deze twee jaar, verplicht UWV alle organisaties om te laten zien dat er alles aan is gedaan om de zieke aan het werk te houden. Anders kunt u een loonsanctie krijgen, waarbij u ook nog een derde jaar 70% van het loon moet betalen. Zelfs na deze drie jaar kunnen de kosten hoog blijven oplopen. Radmer Arbeidsadvies helpt u om deze loonsanctie te voorkomen en daarmee hoge kosten te besparen. Naast het voorkomen van een loonsanctie zijn er nog meer redenen om voor Radmer Arbeidsadvies te kiezen als u een re-integratie 2e spoor wilt starten voor uw zieke werknemer. Meer weten over re-integratie 2e spoor? Heeft u vragen over re-integratie 2e spoor? Wilt u meer weten over de potentiële kosten van een langdurig zieke werknemer? We helpen u graag. U kunt ons bellen op 0314-381382 of mailen naar arbeidsadvies@radmergroep.nl.